EĞİTİM BİRİMİ ve FAALİYETLERİ

Kurum Eğitim Birimi

 

 

KIRKLARELİ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

EĞİTİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

EĞİTİM SERVİSİ
Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi; hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almaları, kazanç sağlayabilecek bir meslek edinmeleri, boş zamanlarını sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerle daha verimli geçirmeleri ve salıverme sonrasında topluma uyum sağlamalarında faydalı olacak davranışları benimsemeleri amaçlarıyla hizmet vermektedir.
Eğitim Servisindeki faaliyetler, Adalet  Bakanlığı Ceza ve  Tevkifevleri  Genel  Müdürlüğünün  Tüzük, Yönetmelik  ve Genelgeleri doğrultusunda; ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Kurumumuzda 1 Öğretmen, 1 Cezaevi Vaizi, 1 Eğitimden sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru ile Kütüphaneden Sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru hizmet vermektedir.
A- EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:
Eğitim ve öğretim faaliyetleri yönelik çalışmalar bireyin sosyal, kültürel ve ekonomik şartları dikkate alınarak hazırlanan yıllık plan çerçevesinde sürdürülmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; bireyin doğru tutum ve davranış ile ahlâki değerleri benimsemesi, cezalarının infaz sürelerinin normal hayata yakınlaştırarak salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

  • I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kursları: Hükümlü/tutukluların eğitim durumları Ceza İnfaz Kurumuna gelişleri sırasında tespit edilerek okuma yazma bilmeyenler I. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna, okur yazar olup İlkokul bitirmemiş olanlar II. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna alınmaktadır. Zorunlu eğitim kapsamındaki bu kurslarımız sürekli olarak sürdürülmektedir.
  • Destek Kursları: Açık Öğretim Sistemlerinde okuyan Hükümlü/tutukluların başarı oranlarını artırmak, sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak, sınavlara hazırlamak amacıyla ihtiyaç duydukları alanlarda Destek Kursları sürdürülmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden temin edilen eğitim cdleri Kurumumuzun merkezi yayın sisteminden yayınlanmaktadır.

 

  • Sınavlar: ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen bütün sınavlar ilgili birimlerin oluşturduğu sınav komisyonu tarafından Kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

 

            B- MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:
Meslekî eğitim faaliyetleri ile, iş piyasasındaki ihtiyaçlar, bölgesel imkanlar ve kurum olanakları da dikkate alınarak salıverme sonrasında kazanç elde edebilecekleri bir meslek edinmeleri amaçlanmaktadır.

  • Avrupa Birliği destekli olarak Model Ceza İnfaz Kurumları Projesi kapsamında Kurumumuz bünyesinde oluşturulan Gıda, İnşaat ve Giyim Teknolojileri Atölyelerinde meslek kursları sürdürülmektedir.
  • Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Teknolojileri Sınıflarımızda eğitim faaliyetleri hazırlıkları tamamlanmıştır.

 

C- SOSYAL KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER:    
Sosyal-Kültürel ve Sportif faaliyetler, Spor Salonu, Çok Amaçlı Salonumuzda, tüm hükümlü/tutukluların dönüşümlü olarak faydalanacağı şekilde yürütülmektedir. Konser, tiyatro gösterimi, konferans ve seminer faaliyetleri kurum bünyesinde sürdürüldüğü gibi ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği yapılarak da çeşitlendirilerek sürdürülmektedir.

            KURSLAR:

  • Aile Eğitimi: Kurumumuz hükümlü/tutuklularının, Aile içi iletişim kalitesini geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarını, millî, manevî,ahlakî ve kültürel değerlerle güçlendirmek, Etkili iletişim becerilerini kazandırarak Aile içi iletişimi nitelik yönünden geliştirmek amacıyla 7-11 ve 12-18 yaş gruplarına yönelik Kurslarımız kesintisiz olarak sürdürülmektedir.
  • Satranç Kursu: Kurumumuz Satranç Sınıfında istekli hükümlü/tutuklulara yönelik olarak Satranç Kursu halen sürdürülmektedir.

 

HOBİ ATÖLYESİ:

  • Kurumumuzda Hobi Atölyesinde istekli olan hükümlü/tutuklular çıkartılarak kendi el işlerini yapıp üretime katkı sağlayarak boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri sağlanmaktadır.

KONFERANS ve SEMİNERLER:

  • Hazırlanan Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde, belirlenen konularda Kurum Psikolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı ve Cezaevi Vaizinin yanı sıra ilgili kuruluşlardan gelen eğiticiler tarafından kesintisiz olarak Konferans-Seminerler düzenlenmektedir.

SPORTİF FAALİYETLER:

  •      Kurumumuzda bulunan aletli Spor Salonundan Sağlık Raporu olan hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak faydalanmaktadırlar. Ayrıca belirli gün ve haftalarda, Milli bayramlarımızda ödüllü turnuvalar düzenlenmektedir.

 

            D- DİN KÜLTÜR ve AHLAK BİLGİSİ, MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ:
Diyanet İşleri Başkanlığı Kırklareli İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Cezaevi Vaizi tarafından istekli olan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak sürdürülmektedir. İstekli olan hükümlü/tutuklular ile Cezaevi Vaizi koğuşlarında veya bireysel olarak görüşerek Manevi Rehberlik Hizmetleri yürütülmektedir.

            E- KÜTÜPHANE
Kurum Kütüphanemize yeni eklenen 1085 adet güncel yayın ile birlikte toplam 2818 yayından, her hükümlü/tutuklu 15 günlük okuma süresi için her seferinde 3’er yayın verilmektedir. Ayrıca hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak Kütüphaneye çıkartılarak kitap seçmeleri ve okuma salonundan faydalanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Kütüphane koleksiyonunu genişletmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
           

 

       

 

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 30.04.2012 ] - Webmaster : Cemil YILDIZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.