..:: Kurumumuzda 2 Psikolog ve 1 Sosyal Çalışmacı hükümlü ve tutuklulara psiko-sosyal destek faaliyetlerini yürütmektedir.

  Psiko- Sosyal Servis

  sosyalcalismaci

H Taşkınn ERTAŞKIN

Sosyal Çalışmacı

Gizem KARATAŞ

PSİKOLOG

                                                                                                             

                                                                                          

 

                                                                  

                                                         Psiko-Sosyal Hizmet Biriminin Amaçları:

 

1. Ceza İnfaz Kurumuna gelen her hükümlü ve tutuklu hakkındaki zihinsel, fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal – kültürel özellikleri tespit etmek,

2. Kuruma yeni gelen hükümlü tutukluların kafalarındaki cezaevi değerlendirmesini öğrenip, onları olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara yönlendirebilecek yanlış inanışları ve ön yargıları değiştirmek

3. Ceza İnfaz Kurumuna girmekle ortaya çıkan maddi – manevi kayıplarını, cezaevinin kurallarını ve özel şartlarını tekrar hatırlatıp kendilerine ait gerçekleri bir kez daha onların gözlerinin önüne sererek, kendi kendileriyle yüzleştirmek.

4. Yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak,

5. Kendileri ve çevreyle ilgili farkındalıklarını arttırarak, cezaevi yaşantıları sırasında neleri kontrol edebileceklerini anlatıp, kontrolleri dışında olan olaylara yönelik yoğun düşünceler içerisine girdiklerinde çaresizlik ve sıkıntıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmak, geçmiş ve gelecekle ilgili olumsuz bakış açılarını değiştirip olumlu alternatif düşünceler sunarak streslerini azaltmak, simdi ve su anda yaptıklarının çok daha önemli olduğunu vurgulamak,

6. Ceza İnfaz Kurumunda olmanın çokta kötü bir şey olmadığını, hatta olumlu bir bakış açısıyla kendilerini değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediklerinde bir sans olduğunu anlatmak; sevgi, kardeşlik, dürüstlük, mücadele gücü, dirayetli olma, kendine güven vb. erdemler aşılamak

7. Personelin motivasyonunu üst seviyeye çekmek, is stresiyle basa çıkmasını sağlayacak telkinlerde bulunmak, kapalı mekanlarda çalışmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek, personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymak.

 

Psiko-Sosyal Hizmet Birimi Programının içeriğine uygun mevcut mesleki teknikleri kullanılarak kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri aşağıdaki baslıklar altında sürdürülmüştür:

·                                 Tanıma Faalıyetlerı

·                                 Tanıtma Faalıyetlerı

·                                 Yönlendırme Faalıyetlerı

·                                 Koordınasyon Ve Konsültasyon Faalıyetlerı

·                                 Bıreysel Görüsmeler ,Grup Çalışmaları

    Ceza İnfaz Kurumumuzdaki sosyal faaliyetler psiko-sosyal servisi tarafından yürütülmektedir, sosyal faaliyetler olarak,

masa tenisi,dama,

    satranç, kapalı devre sinema ve belgesel filmleri, münazara, seminer, konser, bilgi yarışması, sergi vb. gibi faaliyetler kadrolu iki

    sosyal çalışmacımız tarafından yürütülmektedir.

           

 

 

Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 12.10.2016 ] - Webmaster : Cemil YILDIZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.